Cephe Uygulama

Cephe Uygulama


Cephe Uygulama

Cephe Uygulama, Mekanik montaj yöntemi ile uygulaması

Cephe Uygulama Nedir;

Cephe uygulamada, “Mekanik montaj” ile taş kaplama da malzemelerin bina yüzeylerine, ankraj kanca adı ile bilinen paslanmaz çeliklerde, elemanların tutması yöntemidir. Bu sistemlerde, her taşın altında da bina yüzeylerinde, münferit olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemlerle, beraber eğer istenirse de montajlar yardımıyla da herhangi bir taşı da diğerlerine göre hiçbir şekilde zarar vermeden de sökerek yerini boş bırakılmalıdır. Başka bir malzeme ile değiştirilmesi mümkündür. Taşlar ise genellikle yüksek katlı binaların dış cephelerinde, yapıştırma yöntemleriyle beraber kesinlikle monte edilmemektedir. Fakat malzemelerin de ısı farklılıklarının genleşme ve büzüşme olarak binada oluşabilecek doğal afetler (deprem vb…) gibi etkenlerden dolayı, yapıştırma yöntemleriyle de monte edilen taşların düşme riskleri fazlasıyla yüksektir.

Mekanik montaj sistemleriyle, cephe uygulamanın da yapılacağı yüzeylerin karakterleri bakımından, taş ebatlarıyla ise taş kalınlıkları açısından bina yüksekliklerine bağlı olarak değişik ankraj yöntemleri seçilmektedir. Montaj sistemi her binanın özel olarak projelendirilmesi ve uygulanması gerekir. Sistemlerin de tamamen yöntemleri seçilmekte. Montaj sistemlerinin, her binada özel olarak projelendirmesi yapılmaktadır. Sistemlerinin de tamamen paslanmaz olması da tercih edilmekte. Sistemlerin, kullanılacak ve paslanmaz çelik elemanlarla, AISI 316 standart kalitesinde olmalıdır.

Nokta Ankraj Sistemi

Bu sistemlerde, kendi içerisinde “Zet Ankraj” olarak adlandırılan ve aynı zamanda da yaprak ankraj sistemleriyle de ayrılmakta. Kaplanacak olan yüzeylerin, “zet ankrajlar” ile çelik dübeller vasıtasıyla da direk olarak yüzeye monte edilmekte ve her taş dörder adet olarak paslanmaz pim ile Zetler arasında ankrajlarına tutturulur. Kaplanacak olan yüzeylerde taşın arka yüzeylerinde mesafe ile 3-9 cm arasındadır. Eğer kaplamada yapılacak yüzeyler taşıyıcı özelliklere de sahip değil ise (gaz beton ya da briket, tuğla vb…) taş boyutlarından küçükler ise yaprak ankraj sisteminde uygulanmakta. Bu yüzeylerin duvara açılacak olan 24 mm çapında ve yaklaşık olarak 70 mm derinliğinde ve deliklere yaprak ankraj elemanı olarak paslanmaz çelik lamalarda harç ile sabitlenerek her taş dörder adet olmak kaydıyla paslanma pim olarak bu ankrajlara monte edilmekte. Bu sistemlerde kaplanacak olan yüzeylerin ve taşların arka yüzeylerindeki mesafe aralığı 1.5 – 6 cm arasında olabilir.

Raylı (Profili) Ankraj Sistemleri

Bu sistemde, kaplama yapılacak yüzeylerin taşıyıcı olmaması (gaz beton, briket, tuğla vb…) durumlarda kaplanacak olan yüzey ve taşların arasından çeşitli nedenlerle (izolasyon, şakul kaçıklığı arasında estetik nedenlerle) fazla açık olmaması nedeniyle kapanacak olan taşlar büyük ebatlarla uygulanmakta. Betonarme de döşeme ve kiriş alınlarında da her taşın arkasında da ikişer adet olacak şekilde profiller tespit edilmektedir. Kaplama malzemelerinde zet sistemlerinde oldukları gibi bu profillerin Zet ankrajlarına monte edilmekte. Bu sistemlerin kaplanacak olan yüzey ile ilişkileri arasındaki mesafe oranı 7 ile 22 cm arasında olacaktır.

Uygulama Standartları

  1. Tüm dış cephe kaplama hizmetlerinde olduğu gibi ürünlerinde dış mekanların şartlarına göre en uygun renk seçeneklerinden biri yapılması gerekmekte. Teknik olarak uygulama birimlerimizden gerekli tavsiyelerin alınması uygun olacaktır.
  2. Dış cephelerde duvar tiplerine göre (duvarın taşıyıcı olması veya olmaması özellikleriyle) de belirlenebilecek. Mekanik ve montajlar ile ürünlerinin kalınlıklarını da 2 cm olarak uygulanmalıdır. Kaplamada kullanılacak malzemelerin ise boyutlarında ve seçimlerinde kat yükseklikleri ve açıklarla taşıyıcı elemanlarının da yerleri belirlenebilecektir.
  3. Taşların boyutları ve montajları yapan ustalar tarafından da taşınabilecekleri büyüklüklerde olmalıdırlar. Dolayısıyla da taş alanlarının 0,5 metre karelerden, büyük olmaması işin akışlarını kolaylaştırmaktadırlar.
  4. Taşın şekilleri ve mümkün olduğunca 1/2 oranında dikdörtgenlerin de kareye yakın olmalıdırlar. Çok ince veya uzun olması taşların eslenerek olabilmesidir.
  5. Ankraj elemanlarından ve kesintilerinden ve saptanmasından taş duvarlarda ara mesafeleri bina yüksekliğine göre değişimleri olabilmekte ve hareket edilebilmekte.
  6. Kaplama yapılan yüzeylerinin de çim store aralarında havalandırma boşlukları bırakılmalıdır.